FİKRİ MÜLKİYET
HAKLARI YÖNETİMİ

Yetkinlik Değerlendirme Aracı

İLETİŞİME GEÇİN!

IP COMPETE NEDİR?

Fikri Mülkiyet Hakları Yönetim Yetkinik Değerlendirme aracı TTGV Xnovate Programı
tarafından firmaların durum analizlerini gerçekleştirmeleri amacı ile geliştirilmiştir.

NASIL KULLANIRIM?

Araç, kullanıcıların potansiyelleri ve odakları doğrultusunda değerlendirme yapabilmeleri amacı ile farklı alanlarda sorgulamaya olanak sağlamaktadır.

DEĞERLENDİRME

Değerlendirmeye alınabilecek 1 zorunlu 4 opsiyonel olmak üzere 5
değerlendirme alanı/sayfası ve 1 rapor paneli bulunmaktadır.FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI YÖNETİMİ YETKİNLİK DEĞERLENDİRME ARACI
Araç kullanımı bu sayfa üzerinden başlamaktadır. Bu kısım 2 ana başlıktan oluşmaktadır. 1) Hangi türlerde Fikri Mülkiyet Hakları varlığı çıkabilir? 2) Önermeler şeklindedir. Hangi türlerde Fikri Mülkiyet Hakları varlığı çıkabilir? Alanı ile firmanızın potansiyel üretebileceği Fikri varlıkları tespit edebilirsiniz. Önermeler kısmında ise FMH yönetim sistemi varlığınızın olup olmadığı sorgusunu yapabilirsiniz.
Firmanızın patent özelinde yetkinliklerini ölçmek amacı ile bu alanı kullanabilirsiniz. Politika ve prosedürlerin incelenmesi başlığı altında sorgulama yapabilirsiniz.
Firmanızın ticari sır yetkinliğini Fiziksel & Güvenlik, Çalışan Farkındalığı ve 3.Kişi İletişimi olmak üzere 3 bölümde yer alan sorulara cevap vererek ölçebilirsiniz.
Firmanızın marka özelinde yetkinliklerini ölçmek üzere ilgili kısmı kullanabilirsiniz. Önermeler kısmı ile marka alanında sorgulama yapabilirsiniz.
Firmanızın telif hakları özelinde yetkinliğini ölçmek amacı ile toplamda 2 bölümde yer alan soruları cevaplayabilirsiniz.
Rapor alanı değerleme alanlarında verilen cevaplarınıza göre size yorum ve önerilere dayalı özelleştirilmiş bir rapor sunmaktadır.
Önermelere yaptığınız cevaplar doğrultusunda 0-50 arası Kırmızı, 50-70 arası sarı, 70 ve üzeri yeşil olarak gösterilecektir. Bu doğrultuda öncelikli olarak kırmızı alanlardan başlayarak iyileştirme çalışmalarınızı planlayabilirsiniz.